Name qemu-xilinx
Version v2.11.0-xilinx-v2018.1+gitX (1d5516986ea296d91a599ac23252e302a4003914)
Summary Xilinx's fork of a fast open source processor emulator
Description
Section base
License GPLv2 & LGPLv2.1
Homepage https://github.com/xilinx/qemu/
Recipe file recipes-devtools/qemu/qemu-xilinx_2018.1.bb
recipes-devtools/qemu/qemu-xilinx.inc
recipes-devtools/qemu/recipes-devtools/qemu/qemu.inc
Layer meta-xilinx (sumo branch)
Inherits
 • autotools
 • bluetooth
 • pkgconfig
 • siteconfig
 • siteinfo
Dependencies
 • alsa-lib
 • autoconf-native
 • automake-native
 • dtc
 • glib-2.0
 • gnu-config-native
 • libgcrypt
 • libsdl
 • libtool-cross
 • libtool-native
 • pixman
 • pkgconfig-native
 • zlib
 • libaio
 • alsa-lib
 • ${BLUEZ}
 • bzip2
 • ncurses
 • dtc
 • libgcrypt
 • mesa
 • gnutls
 • gtk+3
 • vte
 • libcap-ng
 • libcurl
 • libusb1
 • lzo
 • nettle
 • nss
 • numactl
 • libsdl
 • libssh2
 • libcap
 • attr
 • jpeg
 • libpng
 • cyrus-sasl
 • xen
 • xfsprogs
PACKAGECONFIG options
 • aio
 • alsa
 • bluez
 • bzip2
 • curses
 • fdt
 • gcrypt
 • glx
 • gnutls
 • gtk+
 • kvm
 • libcap-ng
 • libcurl
 • libiscsi
 • libusb
 • lzo
 • nettle
 • nss
 • numa
 • sdl
 • ssh2
 • virtfs
 • vnc-jpeg
 • vnc-png
 • vnc-sasl
 • xen
 • xfs

Sources

git://github.com/Xilinx/qemu.git

Patches

Patch Status
files/memfd.patch Backport

Other branches

This recipe in other branches of meta-xilinx:

Branch Recipe
gatesgarth (Yocto Project 3.2) qemu-xilinx v5.1.0-xilinx-v2020.2+gitX
zeus (Yocto Project 3.0) qemu-xilinx v2.11.1-xilinx-v2019.2+gitX
warrior (Yocto Project 2.7) qemu-xilinx v2.11.1-xilinx-v2019.1+gitX
thud (Yocto Project 2.6) qemu-xilinx v2.11.0-xilinx-v2018.3+gitX
sumo (Yocto Project 2.5) qemu-xilinx v2.11.0-xilinx-v2018.1+gitX (this recipe)
rocko (Yocto Project 2.4) qemu-xilinx v2.8.1-xilinx-v2017.3+gitX
pyro (Yocto Project 2.3) qemu-xilinx 2017.1
morty (Yocto Project 2.2) qemu-xilinx 2.2.50-xilinx-v2016.3+git+X